Mec. Sikorski Prelegentem Na Konferencji Sądu Arbitrażowego Przy Konfederacji Lewiatan

Konferencja zorganizowana pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Sprawiedliwości, odbyła się w dniu 18 września 2014 r. w Warszawie. Dr hab. Rafał Sikorski przedstawił zagadnienia dot. zdatności arbitrażowej oraz właściwości sądu polubownego.

 http://www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/diagnoza

Limitations raise questions. We provide answers.
Share