Mec. Tomasz Sójka prelegentem na ogólnopolskiej konferencji w Lublinie

Prof. UAM dr hab. Tomasz Sójka w dniach 3-4 kwietnia 2014 r. prelegentem na ogólnopolskiej konferencji Spółki z udziałem Skarbu Państwa w Lublinie. W trakcie konferencji Tomasz Sójka wygłosi referat dot. Prawa do informacji dominującego akcjonariusza spółki publicznej.  Problematyka funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa z perspektywy praw i obowiązków Skarbu Państwa, jak też praw i obowiązków tych spółek ma duże znaczenie teoretyczne oraz praktyczne. Szczególnie istotne w tym zakresie są zwłaszcza kwestie udoskonalenia relacji między spółkami z udziałem Skarbu Państwa a Skarbem Państwa, a także wypracowania w tym kontekście nowego modelu zarządzania mieniem Skarbu Państwa. Konferencja stała się miejscem wymiany poglądów i dyskusji między przedstawicielami nauki prawa oraz szeroko rozumianej praktyki.

_x000D_

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share