Mec. Tomasz Sójka Prelegentem Na Ogólnopolskiej Konferencji W Lublinie

Problematyka funkcjonowania spółek z udziałem Skarbu Państwa z perspektywy praw i obowiązków Skarbu Państwa, jak też praw i obowiązków tych spółek ma duże znaczenie teoretyczne oraz praktyczne. Szczególnie istotne w tym zakresie są zwłaszcza kwestie udoskonalenia relacji między spółkami z udziałem Skarbu Państwa a Skarbem Państwa, a także wypracowania w tym kontekście nowego modelu zarządzania mieniem Skarbu Państwa. Konferencja stała się miejscem wymiany poglądów i dyskusji między przedstawicielami nauki prawa oraz szeroko rozumianej praktyki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share