Mecenas Joanna Łabudzka W Zarządzie Ecta (European Competitive Telecommunications Association)

Oficjalny serwis prasowy NETIA S.A. cytuje wypowiedź pani mecenas w związku z tym faktem: „Sektor telekomunikacyjny stoi obecnie u progu przełomowych zmian regulacyjnych, zaprojektowanych przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Kodeksu Łączności Elektronicznej. To ważny moment dla polskich operatorów, wymagający naszej obecności w Brukseli i aktywnego udziału w pracach i procesach konsultacyjnych na szczeblu europejskim. Ich wynikiem będzie nowy reżim regulacyjny, w którym operatorom przyjdzie działać przez długi czas – powiedziała mecenas Joanna Łabudzka. – Cieszę się z wyniku wyborów do Zarządu ECTA i z możliwości reprezentowania interesów polskich operatorów alternatywnych na arenie unijnej w tak ważnym okresie – dodała.” ( http://media.netia.pl/pr/335988/netia-z-nowa-reprezentantka-w-zarzadzie-ecta )

Działająca od 1998 r. ECTA to organizacja zrzeszająca przedsiębiorców z sektora telekomunikacyjnego oraz izby branżowe z całej Europy. Reprezentuje sektor nowoczesnych technik komunikacyjnych m.in. przed europejskimi organami regulacyjnymi oraz stanowi forum wymiany doświadczeń pomiędzy poszczególnymi członkami organizacji.

Pani Mecenas gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share