Nominacja Mec. Maciaka Do Składu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu

Mecenas Przemysław Maciak otrzymał nominację do składu Wielkopolskiej Rady Trzydziestu na lata 2012-2013. WR 30 jest organem opiniotwórczym przy Marszałku Województwa Wilekopolskiego, skupiający trzydziestu najbardziej reprezentatywnych przedstawicieli Wielkopolski. Rada składa się z dziesięciu samorządowców, w tym Marszałka i Wicemarszałków Województwa oraz Prezydentów siedmiu największych miast Wielkopolski, dziesieciu Rektorów najlepszych wielkopolskich uczelni wyższych – publicznych i prywatnych oraz dziesięciu przedstawicieli świata gospodarki mających istotny wpływ na rozwój środowiska gospodarczego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share