Nowi Eksperci W Zespole Prawa Telekomunikacyjnego

Łukasz Bielak – radca prawny z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie na rzecz przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Specjalizuje się w krajowym i unijnym prawie łączności elektronicznej, w prawie konkurencji, w prawie nieuczciwej konkurencji a także w prawie konsumenckim oraz w zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem usług telekomunikacyjnychBrał czynny udział w procesie legislacyjnym w zakresie implementacji ustaw – Prawo telekomunikacyjne oraz ustaw z zakresu ochrony konkurencji i konsumentów, w tym ustawy o prawach konsumenta.  Ma doświadczenie w sprawach prowadzonych przed Prezesem UKE (w zakresie postępowań o dostęp telekomunikacyjny, postępowań kontrolnych oraz o nałożenie kary) oraz postępowań przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Mirosław Zduńczuk – radca prawny, rzecznik patentowy z wieloletnim doświadczeniem we wdrażaniu produktów i usług telekomunikacyjnych, szczególnie z zakresu nowych technologii. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i przemysłowej. Zajmuje się również prawem konkurencji i usługami e-commerce, a także prawem znaków towarowych. Ma doświadczenie w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Patentowego oraz UHRW.

Łukasz Piątek – radca prawny, który w swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmował się obsługą prawną spółek grupy jednego z wiodących operatorów telekomunikacyjnych. Posiada doświadczenie zawodowe w dziedzinie prawa zamówień publicznych, prawa gospodarczego i w prowadzeniu sporów sądowych.

Rafał Zieliński – radca prawny, z wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla branży łączności, w szczególności w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, sądowych i sądowo-administracyjnych. W latach 2003-2007 pracował w Urzędzie Regulacji Telekomunikacji i Poczty/Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, w latach 2007-2008 pracował w Departamencie Sprzedaży Hurtowej i Regulacji Polkomtel S.A., a następnie w latach 2008-2014 w Departamencie Prawnym Netia S.A.

Konrad Twarowski – radca prawny, specjalizujący się w prawie telekomunikacyjnym, konsumenckim, gospodarczym i cywilnym. Doświadczenie zdobywał w administracji państwowej, także w dużej kancelarii prawnej w Warszawie, a ostatnio obsługując wiodących operatorów telekomunikacyjnych (Grupa Kapitałowa Netia). Zajmuje się także prowadzeniem sporów sądowych i arbitrażowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share