Nowy Ekspert W Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński

Doradza tym podmiotom także w zakresie prawa handlowego, cywilnego oraz prawa zamówień publicznych. Reprezentuje również zarządców oraz przewoźników kolejowych przed Urzędem Transportu Kolejowego oraz w postępowaniu sądowym.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share