Nowy Partner Smm Legal – Adwokat Joanna Matczuk, Ll.M.

Pani Mecenas specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, zwłaszcza w zakresie prawa autorskiego, nieuczciwej konkurencji, nowych technologii, ochrony marki, renomy oraz danych osobowych. Jest absolwentką Queen Mary University of London (LL.M. in Intellectual Property), Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Niemiecko-Polskiej Szkoły Prawa Niemieckiego – Uniwersytet Wrocławski/Humboldt Universität zu Berlin. Swoje szerokie doświadczenie w sprawach z zakresu własności intelektualnej zdobywała m.in. zarówno w wiodących polskich kancelariach jak i w charakterze prawnika In-house w prestiżowym wydawnictwie biznesowym. Oprócz bogatej praktyki adwokackiej jest aplikantem rzecznikowskim przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych a także członkiem Rady Redakcyjnej (Editorial Board) European Copyright and Design Reports, Sekcji Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda, Sekcji Prawa Autorskiego oraz Sekcji Prawa Własności Przemysłowej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Serdecznie witamy w zespole!

Limitations raise questions. We provide answers.
Share