Nowy Partner Smm Legal – Dr Hab. Marcin Orlicki, Prof. Uam. Radca Prawny

Prof. Orlicki to jeden najlepszych polskich specjalistów w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeń gospodarczych. Ekspert Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw reformy regulacji umowy ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym. Konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz członkiem kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego” i Rady Naukowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych”. 

Był jednym ze współautorów założeń reformy i tekstu projektu ustawy nowelizującej Kodeks cywilny w części dotyczącej umowy ubezpieczenia. Cały czas zajmuje się pracą legislacyjną nad nowym Kodeksem cywilnym. Ponadto od 2013 r. jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 

Decyzja o dołączeniu do grona partnerów Kancelarii stanowi istotne wzmocnienie Departamentem Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych SMM Legal.  
 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share