Nowy Partner W Kancelarii Sójka Maciak Mataczyński

Posiada szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia sporów i reprezentowania klientów, zarówno przed sądami cywilnymi, jak i administracyjnymi oraz organami władzy publicznej. W swojej praktyce koncentruje się na sporach z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego (w tym z zakresu ochrony dóbr osobistych), tym niemniej doradzała również klientom w procesach sądowych z zakresu prawa karnego gospodarczego (white collar).

Reprezentowała banki w sporach związanych z transakcjami walutowymi, realizacji zabezpieczeń, jak również inne podmioty sporach wspólników dotyczących ustalania praw do udziałów/akcji w spółkach oraz innych sporach korporacyjnych. Doradzała także pozabankowym instytucjom finansowym w zakresie prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share