Spółka akcyjna

” (…) W literaturze przedmiotu zauważa się, że podstawowym problemem polskiego corporate governance nie jest oportunizm (nierzetelność, nieuczciwość) menedżerów, gdyż ten jest skutecznie ograniczony przez akcjonariuszy większościowych. Wskazuje się natomiast, że jego podstawowym problemem jest nadużywanie swojej pozycji przez dominujących akcjonariuszy na szkodę akcjonariuszy mniejszościowych i wierzycieli. Najczęstszym przykładem takich zachowań jest “transferowanie korzyści z przedsiębiorstwa (spółki akcyjnej ? T.S. i J.N.) poprzez tzw. transakcje z samym sobą (self-dealing transactions) lub przez dokonywanie operacji finansowych dyskryminujących mniejszość.” (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share