Obowiązki informacyjne spółek publicznych

” (…) Znaczenia raportów okresowych dla inwestorów nie sposób przecenić- jednak należy mieć na uwadze, że w chwili ich upublicznienia w większości dotyczą one zdarzeń “historycznych”. Raporty te w pewien sposób podsumowują pewne dłuższe wycinki czasu działalności eminenta. W trakcie tych okresów jednak mogą zachodzić zdarzenia, które są na tyle istotne dla eminenta lub wyemitowanych przez niego papierów wartościowych- a co za tym idzie, mogą mieć istotny wpływ na kurs tych papierów- że inwestorzy na rynku winni zostać o nich niezwłocznie poinformowani. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share