Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie

“(…) Obowiązki informacyjne spółek publicznych oraz
odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie należą do najbardziej
fundamentalnych, a zarazem wciąż aktualnych, problemów prawa rynku
kapitałowego.

Im bardziej skomplikowany staje się świat współczesnych rynków
finansowych, tym większego znaczenia nabiera obowiązek ujawniania
wszystkich istotnych informacji na temat emitentów instrumentów
finansowych. Jednocześnie obowiązki informacyjne spółek publicznych nie
miałyby większego sensu, gdyby nie obowiązywały reguły sankcjonujące
zachowania emitentów polegające na podawaniu nieprawdziwych lub
niepełnych informacji. (…)”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share