O związku praw podstawowych i demokracji (rec.: P. Policastro, Prawa podstawowe w demokratycznych transformacjach ustrojowych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share