„Paragrafy pod lupą” w Wodociągi – Kanalizacja

Tym razem Aleksandra Guminiak oraz Mikołaj Maśliński sygnalizują planowane zmiany w zakresie zasad obliczania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  

Paragrafy pod lupą: http://e-czytelnia.abrys.pl/wodociagi-kanalizacja/2016-7-919/prawo-10989/slowo-o-amortyzacji-akt-ii-21634

Limitations raise questions. We provide answers.
Share