Partnerzy Zarządzający Smm Legal – Powołani Do Zespołu Ds. Prostej Spółki Akcyjnej (Psa)

PSA jest jednym z filarów prawnych tzw. Planu Morawieckiego, mającym zapewnić prostą i elastyczną strukturę prawną, przede wszystkim dla inwestycji w innowacje.

W skład zespołu wchodzą prof. Stanisław Sołtysiński, prof. Andrzej Szumański, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. dr. hab. Adam Opalski, dr hab. Andrzej W. Wiśniewski oraz prof. KUL dr hab. Andrzej Herbet.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share