Poznański Chór Chłopięcy

Chór powołany został 1 września 2003 r. jako nowa, samorządowa instytucja kultury. Nowy podmiot utworzono z inicjatywy Prezydenta Miasta Poznania dla zachowania ciągłości tradycji istnienia zespołu, którego początki sięgają 1945r. Założycielem chóru był Jerzy Kurczewski (1924-1995) wybitny dyrygent i pedagog, autorytet w dziedzinie chóralistyki. Jego Poznański Chór Chłopięcy koncertował ponad 2200 razy w wielu krajach na 4 kontynentach. Brał udział w licznych prestiżowych festiwalach muzycznych, występował m.in. w Carnegie Hall, Filharmonii Berlińskiej, Wiedeńskim Musikverein. Zespół zarejestrował wiele płyt, dokonał światowych prawykonań znaczących dzieł kompozytorów współczesnych.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share