Prawo konkurencji / Grzywny dla aptekarzy

Samorząd zawodowy nie może nakazywać aptekarzom, aby sprzedawali leki ryczałtowe po maksymalnych dopuszczalnych cenach.

_x000D_

Zdaniem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jest to praktyka niezgodna z prawem. Urząd przeprowadził w tej sprawie postępowanie przeciwko Wielkopolskiej Okręgowej Izbie Aptekarskiej w Poznaniu.

_x000D_

Uchwala izby z 28 czerwca 2005 r. przewidywała, że wszyscy kierownicy aptek z regionu muszą oferować leki ryczałtowe po cenach maksymalnych ustalonych przez ministra zdrowia Aptekarze powołują się na art. 36 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 nr 210 poz. 2135 z zm.) Przepis ten ich zdaniem nakazuje wydawać pacjentom leki za odpłatnością ryczałtową, bez możliwości stosowania niższych stawek. Ze względu na obowiązkową przynależność do samorządu, złamanie jego ustaleń zagrożone jest sankcjami dyscyplinarnymi z pozbawieniem możliwości wykonywania zawodu włącznie. Dlatego prezes UOKiK Cezary Banasiński uznał uchwałę izby za bezprawną. Jego zdaniem wszelkie działania, które uniemożliwiają, właścicielom aptek sprzedaż leków po cenach niższych niż maksymalne, ograniczają konkurencje na rynku. Farmaceuci maja bowiem prawo – kierując się rachunkiem ekonomicznym – samodzielnie je kształtować. Izba musi odstąpić od kwestionowanych praktyk i zapłacić kare 25 tys. zł.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share