Partnerzy Kancelarii na V Ogólnopolskim Zjeździe Cywilistów w Poznaniu

W pierwszym dniu Zjazdu Partner Kancelarii prof. Tomasz Sójka zaprezentował wykład pt. "Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych". Drugiego dnia swój wykład wygłosił inny Partner Kancelarii prof. Maciej Mataczyński. Jego wystąpienie dotyczyło Prawa właściwego dla formy czynności prawnych, których przedmiotem jest powstanie, łączenie, podział, przekształcenie lub ustanie osoby prawnej oraz rozporządzenie prawami udziałowymi.

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share