Prof. Tomasz Sójka Na 6Th Cecl Conference Company Law Reform In Central And Eastern Europe

Konferencja to bardzo istotne, cykliczne wydarzenie eksperckie odnoszące się do szeroko pojętego zagadnienia prawa spółek w Europie. Tegoroczna edycja poświęcona została głównie kwestii reform prawa spółek w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, jego harmonizacji i modernizacji na tle dotychczasowej ewolucji europejskiego prawa spółek. Wśród licznych uczestników znaleźli się specjaliści ze zróżnicowanych środowisk: naukowcy i praktycy z polskich i międzynarodowych firm prawniczych, przedstawiciele biznesu oraz przedstawiciele instytucji działających na rynku finansowym. Wzięli oni udział w licznych dyskusjach panelowych i interaktywnych sesjach. Wystąpienie prof. Sójki w panelu „Golden Shares” dotyczyło zagadnienia „Złotej akcji w prawie polskim”.

Więcej informacji o szczegółach wydarzenia znajdziecie Państwo pod tym adresem: https://kongresy.allerhand.pl/companylaw/#organizers

Limitations raise questions. We provide answers.
Share