Smm Legal Partnerem Generalnym Konkursów W Ramach Kongresu Envicon Water

Podczas kilku paneli dyskusyjnych, w tym z udziałem partnera SMM Legal dra Jędrzeja Bujnego, przedstawiciele świata polityki, nauki i biznesu poruszyli kluczowe tematy i omówili najważniejsze problemy branży. Założeniem organizatorów miało być stworzenie tematycznej imprezy dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej jako platformy do wymiany doświadczeń oraz wypracowanie wspólnej strategii działań, którą Polska będzie wdrażała w najbliższych latach. Kancelaria SMM Legal była Partnerem generalnym organizowanych przy okazji kongresu ogólnopolskich konkursów dedykowanych branży wod-kan: „Inwestycja roku 2015 WOD-KAN” oraz „Manager roku 2015 WOD-KAN”.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share