Szkolenie Dla Prawników Komisji Nadzoru Finansowego

Dnia 4 września 2012 r. adwokat dr Tomasz Sójka poprowadził szkolenie dla prawników Komisji Nadzoru Finansowego. Szkolenie dotyczyło typów umów cywilnych oraz handlowych, których przedmiotem są papiery wartościowe.

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share