Tłumaczenie: Klaus J. Hopt, Porównawcze Prawo Spółek, Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego (HUK) 2010

Limitations raise questions. We provide answers.
Share