Współautor: Wybór członków rady nadzorczej spółki akcyjnej przez oddzielne grupy akcjonariuszy – cel instytucji a praktyka i orzecznictwo sądowe (wraz z M. Saczywko)

0

Limitations raise questions. We provide answers.
Share