Wypowiedź Marcina Czarneckiego w “Dzienniku Gazeta Prawna”

W dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazeta Prawna w artykule dotyczącym uprawnień pracowników pracujących na godziny u osób trzecich zamieszczono wypowiedź Marcina Czarneckiego.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share