Wypowiedź mec. Maciaka w ogólnoopolskim wydaniu Gazety Wyborczej

„Poprosiliśmy o analizę umowy niezależną kancelarię prawną Sójka & Maciak. -Odradziłbym klientowi podpisania takiej umowy – mówi nam adwokat Przemysław Maciak. I wylicza:
• umowa ma zachwiane proporcje – w sposób niezrozumiały zapewnia o wiele mocniejszą pozycję fundacji,
• nakazuje posłowi poddanie się egzekucji co do zapłaty wynagrodzenia wspólnie z żoną, ale…
• …już po stronie fundacji jej świadczenia są opisane stosunkowo ogólnie, umowa może nie zabezpieczać stosownej jakości i np. terminowości usług dla posła,
• w świetle regulaminu Parlamentu Europejskiego i statutu posła do PE żądanie egzekucji z majątku prywatnego może być rozumiane jako próba wywierania wpływu na posła,
• brak możliwości rozwiązania umowy jako umowy-zlecenia może być uznany za nieważny wobec przepisów kodeksu cywilnego.”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share