Wypowiedź mec. Maciaka w TVP Poznań

Dnia 29 lipca 2013r. w wieczornym wydaniu Teleskopu ukazała się wypowiedź mec. Maciaka, dotyczącą odpowiedzialności solidarnej inwestorów za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane należnego podwykonawcom na kontraktach drogowych oraz możliwych dróg ich dochodzenia.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share