Wypowiedź mecenasa Łąckiego w Gazecie Wyborczej

W dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej został zamieszczony komentarza mec. Pawła Łąckiego odnośnie kontrowersyjnego plakatu zamieszczonego na jednej z poznańskich kamienic. W sądzie złożone zostało zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa wsparte artykułem 256 kodeksu karnego, który karze publiczne propagowanie faszyzmu. Sprawa jednak nie jest oczywista, w związku z czym mecenas Łącki informuje że:
[…] przepisy wyłączają odpowiedzialność karną osób, które posługują się symbolami faszystowskimi w celach artystycznych. Osoby, które poczuły się dotknięte, mogłyby się powołać ewentualnie na kodeks wykroczeń przewidujący karę za wybryki wywołujące zgorszenie. Wątpię jednak, by wywieszenie dzieła artystycznego, niezależnie od jego jakości, można było uznać za wybryk. Rozumiem oburzenie poznaniaków, obawiam się jednak, że prokuratura nie dopatrzy się znamion przestępstwa.”

Limitations raise questions. We provide answers.
Share