Wypowiedź Partnera Kancelarii W Pulsie Biznesu

W treści artykułu przytoczono eksperckie wypowiedzi Partnera Kancelarii – Jarosława Bełdowskiego, który stwierdził, że państwo powinno dążyć do ułatwiania życia obywatelom, a jako receptę na usprawnienie procedury zakładania spółek z o.o. zaproponował znaczące spopularyzowanie elektronicznej formy rejestracji (formularz S24) i danie jej pierwszeństwa przed  tradycyjną rejestracją papierową.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share