Antitrust compliance

Kancelaria przygotowuje politykę Antitrust Compliance oraz prowadzi szkolenia dla jednego z wiodących podmiotów w branży petrochemicznej.  Projektem kieruje partner kancelarii dr Rafał Sikorski.

Wróć