DR HAB. RAFAŁ SIKORSKI W LONDYNIE W RAMACH MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU INPRECOMP DOT. ROSZCZEŃ

W dniach 27-28.X.2016 r. Szef Departamentu własności intelektualnej SMM Legal Dr hab. Rafał Sikorski poprowadził jeden z paneli szkoleniowych w ramach międzynarodowego projektu poświęconego ochronie praw patentowych International Patent Remedies for Complex Products (INPRECOMP) w King’s College w Londynie.

Problematyka panelu koordynowanego przez Mec. Sikorskiego dotyczyła konkretnie roszczeń o zaniechanie naruszeń patentu. Był to pierwszy z dwóch międzynarodowych warsztatów, w których wzięło udział ponad dwudziestu akademickich ekspertów z 12 krajów Europy, Ameryki i Azji. Drugi z warsztatów odbędzie się w Sandra Day O'Connor College of Law na Uniwersytecie Stanowym Arizona w dniach 23-24.III.2017 r. a efektem zakończonych prac będzie publikacja naukowa podsumowująca różnorodność punktów widzenia, teorii oraz praktycznych zasad doktrynalnych mogących mieć wpływ na przyszły kształt roszczeń dot. ochrony patentowej w kontekście globalnym.

Wróć