KODEKS CYWILNY. TOM II. KOMENTARZ DO ART. 450-1088 POD RED. PROF. DRA HAB. MACIEJA GUTOWSKIEGO JUŻ NA RYNKU

W ostatnich dniach na rynku literatury prawniczej w ramach serii Duże Komentarze Becka ukazał się Kodeks cywilny. Tom II. Komentarz do art. 450-1088, pod redakcją prof. dra hab. Macieja Gutowskiego. W gronie autorów również prawnicy SMM LEGAL.

To zbiorowe dzieło wybitnego zespołu autorskiego składającego się z naukowców-praktyków, gwarantujących wysoki poziom zarówno merytoryczny, jak i praktyczny prezentowanych omówień. Zawiera bogatą analizę orzecznictwa i poglądów doktryny. Komentarz uwzględnia najnowszy stan prawny poddając wnikliwej analizie wszystkie nowelizacje wprowadzone do Kodeksu cywilnego w ostatnim czasie.

Autorzy, w gronie których znaleźli się także prawnicy zespołu SMM LEGAL:  prof. UAM dr hab. T. Sójka, prof. UAM dr hab. M. Orlicki, dr A. Raczyński, M. Saczywko, J. Stranz, R. Szyszko przygotowując ten komentarz starali się zrozumieć potrzeby osób poszukujących praktycznych rozwiązań problemów prawnych. Bazą dla takiej konstrukcji musiała być wiedza praktyczna, solidnie podbudowana teoretycznie. Autorzy to osoby o wyjątkowej pozycji naukowej i zawodowej, łączący wiedzę teoretyczną i praktyczną - profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni.

Komentarz jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych prawem cywilnym, zarówno dla  profesjonalnych  prawników,  dla pracowników  nauki, dla aplikantów oraz dla studentów prawa. Niemniej jest tak przygotowany, że swobodnie mogą z niego korzystać przedsiębiorcy, członkowie zarządu spółek i innych podmiotów gospodarczych, a także menadżerowie i pracownicy.

Szczegóły dotyczące publikacji znajdą Państwo pod tym adresem https://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-duze-komentarze-becka/id13194,Kodeks-cywilny.-Tom-II.-Komentarz-do-art.-450-1088.html

Wróć