MEC. SZADKOWSKI W GŁOWNYM WYDANIU FAKTÓW TVN

Dnia 9 maja 2014r. adw. Karol Szadkowski udzielił komentarza eksperckiego w głośnej  sprawie śmierci sześciomiesięcznej dziewczynki,  której rodzice korzystali z porad „znachora”. W trakcie wywiadu mec. Szadkowski wskazywał na możliwe karnoprawne kwalifikacje czynu „znachora” m.in. z ustawy o zawodzie lekarza, jak również kodeksu karnego.

Wróć