PRAWNICY SMM LEGAL PRELEGENTAMI PODCZAS KONFERENCJI NAUKOWEJ W WILNIE

W dniach 2-3 czerwca 2016 r. w Wilnie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa dla młodych naukowców pt. „SOCIAL TRANSFORMATIONS IN CONTEMPORARY SOCIETY 2016 (STICS 2016)” dotycząca przemian społecznych we współczesnym społeczeństwie.

Organizatorem wydarzenia był Uniwersytet Mykolasa Romerisa. Uczestnicy Konferencji debatowali nad tym jakie procesy mogą powodować zmiany społeczne i zastanawiali się nad trwałością tradycji.  W międzynarodowym gronie prelegentów znaleźli się także prawnicy SMM LEGAL: radca prawny Justyna Witkowska oraz Tomasz Lewandowski (oboje są doktorantami UAM). Mecenas Witkowska przedstawiła referat pt. „The Polish Constitutional Tribunal – positive or negative legislator?” (Polski Trybunał Konstytucyjny – pozytywny czy negatywny prawodawca?). Wystąpienie Tomasza Lewandowskiego dotyczyło dostępu do kultury w pracach Komitetu Praw Ekonomicznych, Socjalnych i Kulturalnych – „Access to culture in the work of the Committee on economic, social and cultural rights”.

Po szczegóły programu konferencji zapraszamy na stronę //stics.mruni.eu/programme/

Wróć