USTAWA O KONTROLI NIEKTÓRYCH INWESTYCJI. KOMENTARZ POD RED. PROF. UAM DRA HAB. MACIEJA MATACZYŃSKIEGO JUŻ NA RYNKU

W ostatnich dniach na rynku literatury prawniczej ukazała publikacja pt. „Ustawa o kontroli niektórych inwestycji. Komentarz” pod redakcją prof. UAM dra hab. Macieja Mataczyńskiego – Partnera Zarządzającego SMM Legal. Opracowanie to pierwsze na rynku wydawniczym wydanie komentarza do ustawy o kontroli niektórych inwestycji.

Przygotowane przez zespół specjalistów wyróżniających się unikatowym doświadczeniem zarówno praktycznym, jak i naukowym w omawianej problematyce, stanowi szczegółową i rzetelną analizę  badanego obszaru prawnego. Ustawa wprowadza nowe i daleko idące ograniczenia zarówno przejęć spółek w zakresie jej zastosowania, jak również restrukturyzacji grup kapitałowych. Autorzy wyraźnie podkreślają kontekst międzynarodowy obowiązywania ustawy, w szczególności wynikającyz członkostwa Polski w Unii Europejskiej i zawartych przez Rzeczpospolitą dwustronnych umów o ochronie inwestycji.

W gronie autorów znalazł się również prawnik należący do zespołu SMM Legal Maksymilian Saczywko. Wszyscy autorzy niniejszej publikacji to osoby o wyjątkowej pozycji naukowej i zawodowej, którzy doskonale łączą wiedzę teoretyczną i praktyczną - profesorowie prawa i wykładowcy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a jednocześnie adwokaci i radcowie prawni, którzy swoją wiedzą
i zdobytym doświadczeniem czynnie wspierają obszar biznesu.

Wydany komentarz jest skierowany głównie do praktyków: adwokatów, radców prawnych, sędziów, pracowników administracji państwowej i spółek objętych uregulowaniami komentowanej ustawy oraz do pracowników naukowych specjalizujących się w omawianej w publikacji tematyce.

Szczegóły dotyczące publikacji znajdą Państwo pod tym adresem:

https://www.profinfo.pl/prawo-gospodarcze-i-handlowe/prawo-handlowe/p,ustawa-o-kontroli-niektorych-inwestycji-komentarz-przedsprzedaz,364624.html

Wróć