WYPOWIEDZI PARTNERÓW KANCELARII W PULSIE BIZNESU

25 sierpnia br. w Pulsie Biznesu ukazał się artykuł traktujący o opieszałości polskiego sądownictwa gospodarczego pt. „Zardzewiała machina sprawiedliwości” autorstwa Jacka Kowalczyka.

W treści artykułu zacytowano eksperckie wypowiedzi Partnera zarządzającego Kancelarii adwokata Przemysława Maciaka, który zasugerował, że receptą na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości mogłaby być m.in. specjalizacja sądów pod kątem rozstrzygania konkretnych rodzajów sporów gospodarczych. Autor artykułu przywołał również ekspercki komentarz innego Partnera Kancelarii -€“ Jarosława Bełdowskiego, który podkreślił, że sposobem na poprawę efektywności sądownictwa gospodarczego mogłaby być poważna reorganizacja pracy sądowej administracji.

Wróć