ZGODA KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA PRZEJĘCIE PRZEZ PKN ORLEN S.A. KONTROLI NAD ENERGA S.A.

31 marca 2020 r. Komisja Europejska wydała decyzję o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec przejęcia przez PKN Orlen S.A. kontroli kapitałowej nad ENERGA S.A. Zespół SMM Legal kierowany przez prof. Macieja Mataczyńskiego zapewniał kompleksowe wsparcie prawne PKN Orlen S.A. w całym procesie zgłoszenia koncentracji. Profesor Mataczyński reprezentował też klienta w postępowaniu toczącym się przed Komisją Europejską.

- To duży sukces naszego klienta, dla którego planowana transakcja stanowi ważny krok w kierunku realizacji strategicznych celów na rynku energetycznym. Jest to jedno z większych postępowań tego rodzaju, które dotyczą polskiego rynku – podkreśla prof. Maciej Mataczyński, Partner Zarządzający SMM Legal. - Rzetelne przygotowanie i wszechstronne kompetencje naszego zespołu z zakresu prawa energetycznego i prawa konkurencji pomogły klientowi uzyskać pozytywną decyzję. Po raz kolejny potwierdziliśmy, że sprawdzamy się jako doradca biznesowy w precedensowych sprawach – dodaje.

Decyzja Komisji ma charakter bezwarunkowy i stwierdza, że planowana transakcja jest zgodna z rynkiem wewnętrznym.

– Dla PKN Orlen S.A. oznacza to, że przejęcie kontroli nad ENERGA S.A. nie wiąże się z koniecznością wdrażania środków zaradczych na jakimkolwiek z rynków, na które transakcja ta wywiera wpływ – wyjaśnia dr Miłosz Malaga, odpowiedzialny za wsparcie prawne SMM Legal w obszarze prawa konkurencji.

Pracami zespołu zapewniającymi obsługę korporacyjną klienta kieruje mecenas Tomasz Jaranowski. Wsparcie w zespole prawa konkurencji zapewnia też mecenas Magdalena Cisowska.

Decyzja została wydana w tzw. pierwszej fazie postępowania po 24 dniach roboczych od zgłoszenia planowanej koncentracji w dniu 26 lutego 2020 r. Jej wydanie było jednym z warunków przewidzianych w wezwaniu na 100% akcji Grupy Energa ogłoszonym w dniu 5 grudnia 2019 roku.

Wróć