DR HAB. R.SIKORSKI NA MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI „HARMONISATION OF PRIVATE ANTITRUST ENFORCEMENT:A CENTRAL & EASTERN EUROPEAN PERSPECTIVE” W SUPRAŚLU.

Konferencja stanowiła forum dyskusji naukowej oraz wymiany informacji i doświadczeń dotyczących w szczególności kwestii objętych Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/104/UE (tzw. Dyrektywą odszkodowawczą), której transpozycja do porządków prawnych Państw Członkowskich ma nastąpić w terminie do 27 grudnia 2016 r.

_x000D_
_x000D_

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w roczniku „Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies” nr 8(12).

_x000D_

Limitations raise questions. We provide answers.
Share