Dr Hab. Rafał Sikorski Na „Patent Pledges Symposium 2015” W Waszyngtonie

W ramach swojego wystąpienia dr hab. Rafał Sikorski przedstawił referat dotyczący dostępu do tzw. standard essential patent – patentów istotnych dla implementacji standardów technologicznych – w świetle prawa Unii Europejskiej, w szczególności prawa konkurencji UE. Problem dostępu do tzw. standard essential patents jest współcześnie niezwykle doniosłym zagadnieniem. Pojawia się on przede wszystkim na runku ICT (information and communication technology market) w związku z wojnami patentowymi na rynku smarfonów. Kwestia ta jest kluczowa dla zapewnienia konkurencji na rynku ICT i jest kluczowa z punktu widzenia postępu technologicznego.  

Limitations raise questions. We provide answers.
Share