Kancelaria Prowadzi Doradztwo W Zakresie Restrukturyzacji Zobowiązań Z Opcji Walutowych Oraz Transakcji Cirs (Currency Interest Rate Swap)

 

Kancelaria prowadzi kompleksowe doradztwo prawne w zakresie restrukturyzacji zobowiązań powstałych na skutek operacji przedsiębiorstw na opcjach walutowych. W kontekście aktualnego osłabiania się złotego wielu przedsiębiorcom prowadzącym działalność związaną z instrumentami finansowymi zależnymi od ryzyka kursowego grożą znaczne straty finansowe, a nawet upadłość.

Zespół Kancelarii oferuje Klientom profesjonalną obsługę prawną restrukturyzacji powstałych zobowiązań obejmującą w szczególności:

  • prowadzenie negocjacji z Bankami,
  • prowadzenie audytów prawnych zawartych transakcji, pod kątem możliwości ich unieważniania,
  • analizę prawną w zakresie prawnych przesłanek wszczęcia postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
  • przygotowywanie strategii ochrony kadry zarządzającej przed odpowiedzialnością cywilną i karną,
  • analizę przesłanek odpowiedzialności kadry zarządzającej za działania o charakterze spekulacyjnym.

W ramach ALLIURIS Group Alliance of International Business Lawyers Kancelariia oferuje również restrukturyzację zobowiązań wynikających z kontraktów zawartych na gruncie prawa obcego.

 

 

Limitations raise questions. We provide answers.
Share