“Międzynarodowa Konferencja Prawa Energetycznego”

Kancelaria była partnerem “Międzynarodowej Konferencji Prawa Energetycznego”, która miała miejsce na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, w dniach od 31 marca do 
1 kwietnia 2011 r.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share