Nowy Projekt Energetyczny

Nowy projekt energetyczny dotyczy kompleksowego
opracowania problematyki prawnej w zakresie systemów fotowoltaicznych. Szefem
projektu jest kierujący Departamentem Energetycznym dr Paweł Łącki.

Limitations raise questions. We provide answers.
Share