DR HAB. RAFAŁ SIKORSKI NA „PATENT PLEDGES SYMPOSIUM 2015” W WASZYNGTONIE

12 czerwca 2015 Partner Kancelarii - dr hab. Rafał Sikorski jako jedyny specjalista z Polski znalazł się w międzynarodowym gronie uczestników konferencji naukowej „Patent Pledges Symposium 2015”, która odbyła się w Waszyngtonie na American Univerisity, Washington School of Law.

W ramach swojego wystąpienia dr hab. Rafał Sikorski przedstawił referat dotyczący dostępu do tzw. standard essential patent - patentów istotnych dla implementacji standardów technologicznych - w świetle prawa Unii Europejskiej, w szczególności prawa konkurencji UE. Problem dostępu do tzw. standard essential patents jest współcześnie niezwykle doniosłym zagadnieniem. Pojawia się on przede wszystkim na runku ICT (information and communication technology market) w związku z wojnami patentowymi na rynku smarfonów. Kwestia ta jest kluczowa dla zapewnienia konkurencji na rynku ICT i jest kluczowa z punktu widzenia postępu technologicznego.  

Wróć