HABILITACJA MEC. TOMASZA SÓJKI

Dnia 19 marca 2013r. uchwałą Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, mec. Tomasz Sójka uzyskał stopień naukowy Doktora Habilitowanego Nauk Prawnych.  

Wróć