Mec. Sikorski prelegentem na konferencji Sądu Arbitrażowego przy Konfederacji Lewiatan

Partner Kancelarii adw. dr hab. Rafał Sikorski był prelegentem na Konferencji „Diagnoza Arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian”.

Konferencja zorganizowana pod Honorowym Patronatem Ministra Gospodarki oraz Ministra Sprawiedliwości, odbyła się w dniu 18 września 2014 r. w Warszawie. Dr hab. Rafał Sikorski przedstawił zagadnienia dot. zdatności arbitrażowej oraz właściwości sądu polubownego.

 //www.sadarbitrazowy.org.pl/pl/diagnoza

Wróć