NOWY PARTNER SMM LEGAL – DR HAB. MARCIN ORLICKI, PROF. UAM. RADCA PRAWNY

Z dumą ogłaszamy, że od września 2016 r. grono partnerów SMM Legal powiększyło się o dotychczasowego szefa Departamentu Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych kancelarii - dr hab. Marcina Orlickiego, profesora nadzwyczajnego UAM. 

 

Prof. Orlicki to jeden najlepszych polskich specjalistów w zakresie prawa cywilnego i prawa ubezpieczeń gospodarczych. Ekspert Zespołu Problemowego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości do spraw reformy regulacji umowy ubezpieczenia w Kodeksie cywilnym. Konsultant zakładów ubezpieczeń i instytucji rynku ubezpieczeniowego. Jest autorem kilkudziesięciu opracowań z dziedziny prawa cywilnego i ubezpieczeniowego oraz członkiem kolegium redakcyjnego „Prawa Asekuracyjnego” i Rady Naukowej „Rozpraw Ubezpieczeniowych”. 


Był jednym ze współautorów założeń reformy i tekstu projektu ustawy nowelizującej Kodeks cywilny w części dotyczącej umowy ubezpieczenia. Cały czas zajmuje się pracą legislacyjną nad nowym Kodeksem cywilnym. Ponadto od 2013 r. jest sędzią Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. 

Decyzja o dołączeniu do grona partnerów Kancelarii stanowi istotne wzmocnienie Departamentem Prawa Ubezpieczeń Gospodarczych SMM Legal.  
 

Wróć